Kontakt

Politechnika Gdańska
Centrum Morskich Technologii Militarnych
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620

Konto bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gdańsku
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569

Kierownictwo

Andrzej Ogonowski tel.: +48 58 347 14 49
Lech Rowiński tel.: +48 58 347 19 07
Jacek Marszal tel.: +48 58 347 17 17

Biuro Centrum

Tomasz Kępa tel.: +48 58 347 20 55
Iwona Małecka tel.: +48 58 348 61 72  
Paweł Zariczny tel.: +48 58 348 60 60

fax: +48 58 347 27 90
e-mail: cmtm@pg.gda.pl