Kierownictwo

prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG - Prorektor Politechniki Gdańskiej ds.internacjonalizacji i innowacji

inż. Andrzej Ogonowski - Dyrektor Centrum Morskich Technologii Militarnych

mgr inż. Iwona Małecka - Zastępca Dyrektora Centrum Morskich Technologii Militarnych

prof. dr hab. inż. Roman Salamon - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej, Kierownik Zespołu Hydroakustyki

dr hab. inż. Lech Rowiński - Kierownik Zespołu Techniki Głębinowej