Systemy obrony biernej okrętów

BSDO - Brzegowa Stacja Demagnetyzacji Okrętów  w Porcie Wojennym Gdynia oraz Poligon Pomiarowy na Zatoce Gdańskiej

AUD - automatyczne urządzenie demagnetyzacyjne

MNISZKA - system magnetometryczny