Usługi

Działalności Centrum obejmuje prace w zakresie: 

1. hydroakustyki:

 • systemy hydroakustyczne
 • detekcja i estymacja parametrów sygnałów
 • filtracja przestrzenna
 • przetworniki i anteny hydroakustyczne
 • propagacja sygnałów akustycznych w morzu
 • akustyka teoretyczna
 • szerokopasmowe sygnały i pola akustyczne
 • metody zobrazowania sygnałów hydroakustycznych
 • układy nieliniowe

2. obrony biernej okrętu:

 • demagnetyzacja okrętów
 • poligony pomiarowe
 • wykrywanie obiektów podwodnych
 • magnetometry

3. techniki głębinowej:

 • pojazdy głębinowe