Zadania

Działalność Centrum obejmuje realizację zadań dotyczących głównie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa. Zadania wykonywane są w oparciu o umowy tematyczne zawierane w wyniku wygranych przez Centrum rozstrzygnięć postępowań w trybie zamówień publicznych.

W Centrum realizowane są prace produkcyjne, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, techniczno – usługowe, szkolenia z zakresu:

  • demagnetyzacji i pomiarów pól fizycznych okrętu,
  • okrętowych i lotniczych systemów hydroakustycznych,
  • okrętowych i lotniczych magnetycznych systemów wykrywania obiektów,
  • specjalistycznych militarnych pojazdów podwodnych,
  • systemów ochrony antykorozyjnej obiektów lądowych i pływających,
  • naprawy i ekspertyzy na potrzeby Marynarki Wojennej RP.